ATID-456 Trao cho anh trai cái trinh ngàn vàng

ATID-456 Trao cho anh trai cái trinh ngàn vàng. Tôi nói rằng tôi luôn nghĩ rằng tôi đã tham gia vào họ nhưng không bao giờ chắc chắn. Anh ấy hỏi tôi có muốn thử không và rõ ràng là nói chắc chắn. Tôi hỏi làm thế nào vì có thể anh ấy sẽ nói hãy hôn nhau hay gì đó. Nhưng anh ấy đã nói thế nào về việc bạn bú cặc tôi và lúc đầu tôi giống như ohhhhh. Nhưng anh ấy đảm bảo với tôi nếu không thoải mái thì chúng tôi sẽ dừng lại. Tôi đồng ý và tôi nhớ anh ấy ngồi xuống cạnh tôi và tôi đứng dậy quỳ xuống một chút để có góc chụp đẹp, tôi đoán vậy.