STARS-230 Chịch xã giao cùng em chủ nhà nghỉ Suzu Honjo

STARS-230 Chịch xã giao cùng em chủ nhà nghỉ Suzu Honjo. Sau vài tháng tiết kiệm và tìm kiếm, chúng tôi may mắn tìm được một căn hộ tuyệt vời mang lại sự riêng tư cho cả hai chúng tôi và gần nơi làm việc của cả hai. Cô ấy dự định sẽ đến vào chiều Chủ nhật, vì vậy tôi và gia đình đã dành cả ngày thứ Bảy để chuyển tất cả đồ đạc của tôi vào nhà.